Siste del av flomsikringsprosjektet langs FV 7040 ved Ranem Bru blir ferdigstilt med asfaltlegging fredag 26. juni og mandag 29. juni.

Det må påregnes ventetid da asfaltleggingen skjer i full veg-bredde.

Fylkeskommunen vil helt på tampen av prosjektet etablere noen møteplasser på strekningen. Dette arbeidet vil ikke begrense trafikken av betydning.