Vegen over skogen vil være åpen i tidsrommet.

I deler av denne strekningen vil vegbanen bli hevet til maksimal, mulig høyde der definerte null-punkt er avtalt på strekningen. Nytt bærelag med asfalt legges og endelig toppdekke legges for hele strekningen på begge sider av brua til slutt.

Dette er et prosjekt som er mulig å realisere uten betydelige forberedelser. Øvrige strekninger både ved FV 7040 og FV 17 vil kreve mer planlegging, og er derfor ikke klart i denne omgang.