Gå til fotobase for "Overhallingen"

Kulturkontoret i Overhalla kommune har overtatt bildearkivet til den nedlagte avisa Overhallingen, som eksisterte fra 1991 - 1996. Håvard Myrvold fra Skage har i ca. 1 år (40 % prosjektstilling) arbeidet med å registrere og skanne negativene inn i en bildebase på internett. Totalt har han lagt inn 2.700 bilder. Årstall, utgivelsesdato, hendelse og navn på personer er påført, slik at en har fått en fullstendig informasjonsbase om det generelle samfunnslivet i Overhalla og til dels Grong og Høylandet disse åra. Med denne bildebasen skal folk kunne søke på navn, stikkord m.v. for å hente fram bilder.

Det er altså bilder som tidligere er publisert i papirversjonen av avisa Overhallingen som nå legges ut på internett.

Bildene er laget i to versjoner, en liten og en stor versjon. Ved å klikke på den lille versjonen av bildet får du opp den større versjonen.

Formålet med dette registreringsarbeidet er å ta vare på en viktig del av vår nyere tids historie.

- Kulturkontoret, 2003 -