Les sakliste til formannskapet (saksframlegg, uten vedlegg)

Sakliste

Saksnr

Innhold

 

PS 1/19

Valg av 17. maikomite
Vedlegg:

  1. Evaluering 17. mai 2018

 

PS 2/19

Efri Halfa AS - Søknad om utvidelse av eksiterende skjenkebevilling

 

PS 3/19

Ung i Overhalla

 

PS 4/19

Finansrapport 2018
Vedlegg:

  1. Finansrapport 3. tertial 2018

 

PS 5/19

Søknad om bruksendring av bolighus og eiendom til kirkelokaler for "Syvendedags Adventistkirken".

 

PS 6/19

Sluttsak prosjekt  0501 Rehabilitering av avløpsledning Gansmo- Moan

 

PS 7/19

Enerettstildeling, innsamling og behandling av slam i Overhalla kommune

 

PS 8/19

Finansiering - Nytt varme- og ventilasjonsanlegg adm. bygget

 

PS 9/19

Finansiering - utfasing av oljefyr ved helsesenteret

 

PS 10/19

Utbygging Ranemsletta barnehage - reviderte planer

 

PS 11/19

Finansiering av reguleringsplanarbeid - gang- og sykkelvei fra Barlia til og med Skeibrua

 

PS 12/19

Merfinansiering utrykningskjøretøy