Les og last ned saklisten til formannskapet her.

Saksliste

Saksnr.

Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 106/20

Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024
Vedlegg:

  1. Alkoholpolitisk handlingsplan (utkast)

 

PS 107/20

Forsøk med skolemåltid i Overhalla
Vedlegg:

  1. https://www.udir.no/lk20/mhe01-02

 

PS 108/20

Sluttbehandling - Kommunal planstrategi 2020 - 2023
Vedlegg:

  1. Kommunal planstrategi 2020-2023, datert oktober 2020

 

PS 109/20

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Øyengvatnet -flytting av hyttetomt.

 

PS 110/20

Kommunale utleieboliger og bruk av virkemidler

 

PS 111/20

Eierskapsmelding 2020
Vedlegg:

  1. Oversikt over selskapsformer og styringsformer
  2. Eierskapsmelding Del 1 - Eierpolitikk
  3. Eierskapsmelding Del 2 - Eierberetning 2020