Les og last ned saklisten til formannskapet her.

Saksliste

Utvalgssaksnr.

Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 47/20

Søknad om bruk av ATV for grusing av Bergløypa

 

PS 48/20

1.gangsbehandling - Reguleringsplan for Sjåenget steinuttak - utvidelse - Offentlig ettersyn
Vedlegg:

 1. Reguleringsplan, datert 30.1.2020
 2. Planbestemmelser, datert 30.1.2020
 3. Planbeskrivelse, revidert 13.3.2020
 4. Driftsplan med vedlegg (1-10)
  Vedlegg 1., Vedlegg 2., Vedlegg 3., Vedlegg 4.
  Vedlegg 5., Vedlegg 6., Vedlegg 7.,Vedlegg 8.
  Vedlegg 9., Vedlegg 10.
 5. Rapport "Rovfuglforekomst ved Sjåenget steinuttak", datert 7.10.2018
 6. Rapport "Konsekvenser for naturmangfold", datert 15.5.2019
 7. Geoteknisk rapport, datert 11.11.2008
 8. Støyberegning - Sjåenget steinuttak, datert 30.1.2020

 

PS 49/20

Søknad om kjøp av tomt på Skage industriområde

 

PS 50/20

Tømmeanlegg for bobiler ved Bjøra Camping

 

PS 51/20

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fradeling av bebygd tun, 5/1 -  Arnstein H. Berg

 

PS 52/20

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fradeling av bebygd tun, 8/1, Hanne Wold

 

PS 53/20

Høring - Regional strategi for klimaomstilling i Trøndelag
Vedlegg:

 1. Høringsutkast - Regional strategi for klimaomstilling

 

PS 54/20

Høring av Trøndelagsplanen - Regional planstrategi for fylkestingsperioden 2020 - 2023
Vedlegg:

 1. Høringsutkast Trøndelagsplanen - Regional planstrategi for fylkestingsperioden 2020-2023

 

PS 55/20

Reglement Overhalla Eldreråd
Vedlegg:

 1. Forslag til reglement for Overhalla Eldreråd

 

PS 56/20

Reglement for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Overhalla
Vedlegg:

 1. Forslag til reglement for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Overhalla

 

PS 57/20

Forskrift om godtgjørelse for folkevalgte organer og revidert reglement for folkevalgte organer og arbeidsvilkår
Vedlegg:

 1. Forslag til forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Overhalla
 2. Forslag til revidert reglement for folkevalgte organer og arbeidsvilkår

 

PS 58/20

Reglement for utvalg for klagesaker
Vedlegg:

 1. Forslag til reglement for utvalg av klagesaker