Les og last ned saklisten til formannskapet her.

Saksliste

Saksnr.

Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 1/21

Prosjektrapportering februar 2021
Vedlegg:

  1. Prosjektrapport

 

PS 2/21

Valg av 17. maikomite 2021

 

PS 3/21

Valg av nytt medlem til sakkyndig ankenemnd vedr. eiendomsskatt for perioden 2019- 2023

 

PS 4/21

Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter ved leie av Overhalla fjellstyres hytte ved Reinsjøen - Truls Aalberg

 

PS 5/21

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for landbruksformål til tilleggstomt for boligtomt, 37/2 Ola B. Lie-Husby.

 

PS 6/21

Innføring av standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Overhalla kommune

 

PS 7/21

Søknad om kjøp av tomt på Skogmo industriområde - GrunnPartner AS

 

PS 8/21

Samarbeidsavtale om landbruk og naturforvaltning mellom Overhalla kommune og Grong kommune
Vedlegg:

  1. Samarbeidsavtale mellom Overhalla og Grong
  2. Rapport fra arbeidsgruppa, datert 23.12.20
  3. Vedlegg til rapport fra arbeidsgruppa
  4. Høringsuttalelser: