Les og last ned saklisten til formannskapet her.

Saksliste 

Utvalgssaksnr.

Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 22/20

Søknad om serveringsbevilling - Namsen Lakseakvarium A/S

 

PS 23/20

Søknad om fornyelser av salgsbevillinger for perioden 1.4.20 - 31.3.24

 

PS 24/20

Namsen Drift A/S - Søknad om fornyelse av serverings- og skjenkebevilling for per. 1.4.20 - 31.3.2024

 

PS 25/20

Bjøra Camping - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling

 

PS 26/20

Eldhuset - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling og salgsbevilling

 

PS 27/20

Overhalla Hotel Drift AS - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling

 

PS 28/20

Reitans Restaurant AS - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling

 

PS 29/20

JB bok&cafe - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling

 

PS 30/20

Namsen Salmon & Train Experience - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling

 

PS 31/20

Overhalla Pizzeria - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling

 

PS 32/20

Efri Halfa AS - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling

 

PS 33/20

Fru Opdals gårdshotell - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling

 

PS 34/20

Felles retningslinjer om statlig tilskudd til vegbygging og skogsdrift for kommunene i Namdal region
Vedlegg:

  1. Forslag til retningslinjer for tilskudd til veg- og driftstiltak i skogbruket 2020-2023

 

PS 35/20

Økning av gravleie (festeavgift) i Midtre Namdal fra 2020

 

PS 36/20

Formål og retningslinjer utbyttefond NTE AS

 

PS 37/20

Eiendomsforhold på Svenningmoen mellom Overhalla kommune og Overhalla idrettslag

 

PS 38/20

Flyfotografering og kartlegging Høylandet - Overhalla 2020. Finansiering av prosjektet.

 

PS 39/20

Medlemskap i Klimapartnere Trøndelag

 

PS 40/20

Finansrapport 2019
Vedlegg:

  1. Finansrapport for 3 tertial 2019

 

PS 41/20

Valg av utvalg for klagesaker for perioden 2020-2023

 

PS 42/20

Valg av medlemmer til styre for A.D. Lund skogfond

 

PS 43/20

Valg av styre for Elias Hildrums legat for inneværende valgperiode frem til okt. 2023

 

PS 44/20 Budsjett for NMSK-midler til skogkultur 2020
Vedlegg:
  1. Retningslinjer for behandling og prioritering NMSK-midlene til skogkultur i Overhalla kommune 2020
 
PS 45/20 Midlertidig stenging av Moamarka barnehage