Formannskapets behandling av budsjett  2020 og revidert økonomiplan 2020-2023, ligger med dette ut til offentlig gjennomsyn fram til kommunestyrets behandling 17. desember.

Her kan du lese dokumentene:

Formannskapets forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Formannskapets behandling og forslag til vedtak - Særutskrift - Årsbudsjett 2020 

Formannskapets behandling og forslag til vedtak -  Særutskrift - Økonomiplan 2020-2023 

Dokumentene kan også leses på Servicesenteret, 1. etg.  Administrasjonsbygget (papirversjon).