Formannskapets behandling av budsjett  2019 og revidert økonomiplan 2019-2022, ligger med dette ut til offentlig gjennomsyn fram til kommunestyrets behandling 18. desember - Dokumentene kan også leses i Servicesenteret på Administrasjonsbygget.

Saksframstilling og behandling:

Formannskapets behandling og innstilling til Årsbudsjett for 2019

Formannskapets behandling og innstilling til Økonomiplan for 2019 - 2022

Formannskapets forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022