Formannskapets behandling av budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024, ligger med dette ut til offentlig gjennomsyn fram til kommunestyrets behandling 22. desember - Dokumentene kan også leses på Horisonten bibliotek og kultursenter (Overhalla barne- og ungdomsskole).

Saksframstilling og behandling:

Formannskapets behandling og innstilling til Årsbudsjett for 2021

Formannskapets behandling og innstilling til Økonomiplan for 2021 - 2024

Formannskapets forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024