Forhåndsstemmegivning kan skje på Administrasjonsbygget, Servicesenteret i 1. etasje, alle hverdager fra kl. 08.30 - 15.00 frem til 6. september!

Vi gjør oppmerksom på at en ikke trenger valgkort for å forhåndsstemme hos oss. Det bare forenkler vår registrering.
 

Forhåndsstemme andre steder?

Torsdag 22. august mellom kl. 15.00 - 18.00 kan du forhåndsstemme på Skage Samvirkelag (SPAR Skage).
TA MED VALGKORT og legitimasjon!

Det blir også forhåndsstemmegivning på Overhalla Helsesenter den 3. september kl. 13.00 - 15.00. (alle som ønsker det kan også forhåndsstemme der).
TA MED VALGKORT og legitimasjon!


Godt valg!


Mer om Valg 2019 her