I pleie og omsorgstjenesten sliter mange ansatte med slitasje- og belastningslidelser. Dette har helsetjenesten i Overhalla tatt på alvor. Den nye forflytningskunnskapen viser allerede en reduksjon i sykefravær blant ansatte, og man ønsker at flere kan stå i arbeid helt til pensjonsalder.

Målet med prosjektet har blant annet vært at Overhalla kommune skal være en foregangskommune innen forflytning i pleie- og omsorgstjenesten til det beste for brukere og arbeidsmiljøet. Om lag 100 ansatte innenfor sykeheimen, tjenesten for funksjonshemmede og hjemmetjenesten har vært involvert i prosjektet.

Seilduk er et av hjelpemidlene som benyttes ved forflytning av pasienter. Seilduken er tynn og glatt, og legges under pasienten slik at man varsomt kan skli til ønsket posisjon (se demonstrasjon i nyhetssak NRK Midtnytt). Pasientene og de ansatte har fått en ny hverdag ved hjelp av den nye forflytningskunnskapen. Når alle bruker de nye arbeidsmetodene ser vi fantastiske resultater, sier prosjektleder Tone Mette Flått. Hun berømmer de ansatte, som har omstilt seg og tilpasset seg nye rutiner.

Forflytningskunnskap_ansatte helsesenteret
Fra venstre: Ledende fysioterapeut Ellen Formo Solstad, sykepleier Hild-Sissel Sagvik, prosjektleder og fagutviklingssykepleier Tone-Mette Flått og enhetsleder ved Overhalla sykeheim Kirsten Svarliaunet.

Vi har lært forflytningskunnskap av Per Halvor Lunde, Oslo. Han holder kurs både for opplæring av instruktører og drar rundt til bedrifter. Se Lundes nettside, her finnes mange nyttige tips. På siden hans finnes også mange videosnutter som viser forflytning i praksis.

Vi har i samarbeid med Senter for omsorgsforsking og Hint avdeling helsefag laget en video om etikk og forflytning. Den er tenkt som et verktøy/veileder for pleiere og studenter i pleie og omsorgssektoren i opplæringsøyemed. 
Se video.

Helsetjenesten har imidlertid gjort enda et grep for å redusere sykefravær. De har sett meget gode resultater av å tilby to timer treningstid per uke til 15 ansatte som har helseutfordringer. I snitt er kondisen og beinstyrken er forbedret med 20 %, og armstyrken er forbedret med 95 %! En av de ansatte i gruppa har  sin stillingsandel fra 50% til 80%. Flere av de ansatte jobber nå i større stillingsandel enn før prosjektet startet. Denne effekten er prosjektleder Tone Mette meget fornøyd med.
 
Bilde av gruppa fra helseprofiltrimmen:
Bilde helsetrimmen_12

 

Aktuelt
Opplæringsvideo etisk forflytning 
- Prosjektrapport del 1 (gjennomføring, resultater og ansattes opplevelser)
Prosjektrapport del 2 (fra løft til forflytning - faglig forsvarlig forflytningspraksis)
- Se video av nyhetssak om forflytningsteknikk i Overhalla - NRK Midtnytt 14.12.12
- Namdalsavisa: nyhet om prosjektet 08.03.2011
- Namdalsavisa: nyhet om lettere arbeidsdag 25.09.2009
Hjemmeside Per Halvor Lunde - forflytning.no