Legatets formål er:

  1. Å gi støtte til ungdom (fra og med det året de fyller 18 år) som er heimehørende i Overhalla og som søker videregående og/eller høyere utdanning.
  2. I første rekke gi økonomisk støtte til personer i Overhalla (fra og med det året de fyller 18 år) som av uforskyldte årsaker og økonomiske grunner ikke er i stand til å ivareta en normal levestandard.  Midler kan også gis til enkeltpersoner, lag og foreninger til anskaffelse av utstyr og deltakelse innen fritidsaktiviteter, kultur, husflid, miljø og forebyggende tiltak.
Søknad sendes til postmottak@overhalla.kommune.no , eller til Overhalla Kommune, Barlia 37, 7863 Overhalla, merk formål 1 eller formål 2.
 
MERK:  Oppgi hvilket kontonummer et eventuelt tilskudd skal overføres til samt telefonnummer.
 
SØKNADSFRIST: 11.12.20.