Legatets formål er:

1.      Å gi støtte til ungdom som er heimehørende i Overhalla og som søker
       videregående og/eller høyere utdanning.
Støtte kan gis til begge kjønn i Overhalla fra og med det året de fyller 18 år.
2.      I første rekke gi økonomisk støtte til personer i Overhalla som av uforskyldte
årsaker og økonomiske grunner ikke er i stand til å ivareta en normal levestandard.  Midler kan også gis til enkeltpersoner, lag og foreninger til anskaffelse av utstyr og deltakelse innen fritidsaktiviteter, kultur, husflid, miljø og forebyggende tiltak
Støtte kan gis til begge kjønn i Overhalla fra og med det året de fyller 18 år.
 
Søknad sendes til postmottak@overhalla.kommune.no , evt. pr. post til Overhalla Kommune, Svalivegen 2, 7863 Overhalla, merket ”Fond for støtte til ungdom under utdanning”, og/eller ”økonomisk støtte i Overhalla”. Oppgi hvilket kontonummer et eventuelt tilskudd skal overføres til samt telefonnummer.