Målet vårt er å

  • utvikle et samfunn som legger til rette for positive helsevalg og sunn livsstil
  • fremme trygghet og medvirkning for den enkelte og gode oppvekstvilkår for barn og ungdom
  • forebygge sykdommer og skader

Om Overhalla Friskliv


Aktuelt:

Oversiktsdokument - Folkehelse i Overhalla


Lovverk:

Folkehelseloven