Fylkesveg 7040 (Sørsivegen) med strekningen Ranemsbrua- Hannabekken vil nå bli utbedret med heving av vegbanen så snart det praktisk lar seg gjøre. Målet er å få gjort heving av vegbanen slik at de årlige flommene ikke stenger vegen.

Det betyr at det pågående arbeidet fra Ranem bru og retning Grong blir videreført mot Namsos, men da med mulighet for mer høydeoppbygging.

Eksisterende veg blir hevet med ny bæring og nytt asfaltdekke. Det vil bli differensiert høydeoppbygging ut fra de behov som avdekkes, med et 0-punkt der veien krysser Hannabekken.

Fylkeskommunen poengterer at de ikke kjenner grunnforholdene så godt og at det muligens må foretas nærmere vurderinger av grunnforholdene før de eksakt kan se hvordan løsningen blir.

Bildet er et illustrasjonsfoto (fotograf Per Olav Tyldum) som viser vegstrekningen i starten av januar 2020 med direktesending på NRK Trøndelag, i båt med reporter Arne Kristian Gansmo.