Vannstanden i Namsen er nå synkende.

Kart oversvømt FV7040 22.09.2020