Gå direkte til søknadsskjema


Til sommeren har vi behov for ferievikarer i perioden uke 26-33 ved:

  • Overhalla sykehjem
  • Bo- og miljøtjenesten og avlastning for barn/unge
  • Hjemmetjenesten (hjemmesykepleie/ hjemmehjelp)
  • Dagsenter
  • Overhalla storkjøkken
  • Overhalla legekontor

Vi har behov for vikarer for sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, assistenter, helsesekretærer, aktivitører, hjemmehjelpere, miljøarbeidere og miljøterapeuter.

Ønske om arbeidssted og eventuelt behov for arbeidsfrie perioder komme frem i søknaden.

Avlønning:

Studenter innen helsefag direkteplasseres:

  1. årsstudent: kr 312.000,-
  2. årsstudent: kr 358.000,-
  3. årsstudent: kr 395.000,-

Øvrige etter avtaleverk.

Satsene justeres etter tariffoppgjøret pr. 01.05.2020

Elektronisk søknad på kommunens hjemmeside

Send oss elektronisk søknad innen 10.02.2020.