Gå direkte til søknadsskjema

Sommeren 2021 har vi behov for ferievikarer i perioden uke 25-32 ved:

  • Overhalla sykehjem
  • Bo- og miljøtjenesten og avlastning for barn/unge
  • Hjemmetjenesten (hjemmesykepleie/ hjemmehjelp)
  • Dagsenter
  • Overhalla storkjøkken
  • Overhalla legekontor

Vi har behov for vikarer for sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, assistenter, helsesekretærer, aktivitører, hjemmehjelpere, miljøarbeidere og miljøterapeuter.

Ønske om arbeidssted og eventuelt behov for arbeidsfrie perioder komme frem i søknaden.

Avlønning:

Studenter innen helsefag direkte plasseres:

  1. årsstudent: kr 313.400
  2. årsstudent: kr 359.400
  3. årsstudent: kr 396.400

Øvrige etter avtaleverk.

Satsene justeres etter tariffoppgjøret pr. 01.05.2021

Send oss elektronisk søknad på kommunens hjemmeside innen 01.03.2021.