Gå direkte til søknadsskjema


Kort video om stillingen:


Ledelse - samspill - utvikling

Vår fagsjef vil fra kommende årsskifte ta ut delvis pensjon og vil da få andre oppgaver. Vi har derfor ledig stilling som fagsjef oppvekst ved utgangen av året. Fagsjefen inngår i rådmannens ledergruppe og rapporterer direkte til rådmannen.  En hovedoppgave vil være på vegne av rådmannen å forestå den løpende tjenestefaglige oppfølgingen og utviklingen av enhetene innenfor oppvekstområdet. I tillegg sørge for enhetsovergripende oppgaver innenfor fagområdet, herunder nødvendig tverrfaglig samspill med andre i og utenfor kommunens organisasjon. 

Fagsjefen vil også kunne få andre arbeidsoppgaver i rådmannsstaben etter avtale med rådmannen og skal bidra til en helhetlig ledelse, drift og utvikling av kommunen.  Kommunen står foran spennende utviklingsoppgaver og utbyggingsoppgaver innenfor skole og barnehage i de nærmeste årene. Din evne til å tenke systematisk og langsiktig i utviklingsarbeidet, vil være avgjørende for å lykkes.

 

Vi søker etter en medarbeider som:

 • Er engasjert og ønsker å bidra til utvikling av lokalsamfunnet.
 • Har høyere utdanning inkludert skolefaglig kompetanse. Gjerne lederutdanning.
 • Kommuniserer godt med evne til å inspirere og motivere, og med gode evner til skriftlig og muntlig formulering.
 • Har erfaring fra ledelse som stimulerer til samarbeid, dialog og et godt arbeidsmiljø.
 • Har vilje og evne til helhetlig kommunal ledelse.
 • Er nytenkende, systematisk og har god gjennomføringsevne.
 • Har god forståelse for bruk av digitale løsninger i utvikling av tjenester og organisasjon.
 • Har god tallforståelse.
 • Har forståelse for å jobbe i en politisk styrt organisasjon.

 

Vi tilbyr:

 • En utfordrende stilling med meningsfulle oppgaver
 • Godt arbeidsmiljø på tvers av fag- og tjenesteområder
 • Lønn etter avtale. Gode pensjons- og forsikringsordninger

 

For nærmere opplysninger kontakt rådmann Trond Stenvik tlf. 971 40 392.

Søk via elektronisk søknadsskjema innen 9. august.