Overhalla kommune i Nord-Trøndelag har ca. 3900 innbyggere. Kommunen ligger sentralt i forhold til fly- og togsamband og ca 20 km fra Namsos. I helse & omsorg satses det mye på å videreutvikle gode fysio-/ergoterapitjenester som del av et tverrfaglig miljø.   Overhalla kommune er røyk- og snusfri.

Gå direkte til søknadsskjema

Den ledige stillingen inngår i kommunens fysio-/ergoterapitjeneste som er en del av enhet Helse og familie og består av 3,7 fysioterapeut (herav 2,1 driftsavtale) og 1.0 ergoterapeut. Tjenesten har lokaler i Overhalla Helsesenter og samarbeider nært med alle deler av helse- og omsorgstjenesten i kommunen.


Kvalifikasjoner:

Ergoterapeut, helst med tilleggskompetanse innen hverdagsrehabilitering.

Det vil i tillegg bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

 

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Hverdagsrehabilitering
 • Habilitering og rehabilitering
 • Funksjonsvurdering/kartlegging
 • ADL-trening
 • Hjemmebesøk
 • Hjelpemiddelformidling, inkl. syns- og hørselskontakt
 • Tilpassing av bolig
 • Bilsaker
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Veilednings- og undervisningsoppgaver overfor brukere, pårørende og andre faggrupper


Vi kan tilby:

 • En spennende og krevende jobb
 • En utfordrende og selvstendig stilling
 • Et hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale, kjøre- og flyttegodtgjørelse etter eget reglement

 

Vi søker personer med:

 • Engasjement for sitt fagfelt
 • Vilje og evne til samarbeid og motivasjon
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • Kjennskap til og bruk av relevant data – verktøy
 • Egen bil til disposisjon

 

Arbeidstid:

 • Dagarbeidstid (37,5 timer/uke)

 

For nærmere opplysninger kontakt fagleder fysio-ergoterapitjenesten Maia Skaret Engblom (415 36 550) eller enhetsleder Heidi Kildal (915 28 467).

Søk via elektronisk søknadsskjema innen 13.10.2019