Utvikling - samhandling - ledelse


Gå direkte til søknadsskjema


Bo- og miljøtjenesten består av består av botilbud til mennesker med funksjonshemming, boveiledning, miljøterapi, avlastning barn/unge og støttekontakt barn/unge/voksne.

Bo- og miljøtjenesten er én av kommunens i alt 4 enheter innenfor helse og omsorg (Overhalla sykeheim, Hjemmetjenesten, Helse og familie og Bo- og miljøtjenesten). Enhetsleder rapporter til rådmannen.  Vi ønsker oss en leder som liker utfordringer, som er løsningsorientert og som er opptatt av tjenesteutvikling.

Vi er i ferd med å bygge nye omsorgs- og avlastningsboliger med tilhørende aktivitetstilbud og bemanningsbase. Dette innebærer også fokus på utvikling av tjenesten.


Arbeidsoppgaver:

 • Personalansvar for 30 ansatte.
 • Ansvar for økonomi, fag- og tjenesteutvikling.
 • Sikre rekruttering, godt arbeidsmiljø og god samhandling med ressurser i lokalsamfunnet.
 • Disponere personell fleksibelt ift. enhetens helhetlige bemanningsbehov.
 • Aktiv deltagelse i lederteamet innenfor helse og omsorg.


Kvalifikasjoner:

 • Relevant universitets-/høgskoleutdanning innen helse.
 • Relevant ledererfaring og lederutdanning.
 • God kjennskap til lov- og avtaleverk og erfaring med turnusplanlegging.
 • Kommuniserer godt muntlig og skriftlig.
 • God kjennskap til og forståelse for bruk av digitale løsninger i tjenestene.


Personlige egenskaper:

 • Er en pådriver som kan inspirere og motivere medarbeidere.
 • Er en tydelig leder.
 • Har god gjennomføringsevne og kapasitet.
 • Kan arbeide systematisk og målrettet.
 • Er løsningsorientert og omstillingsdyktig.
 • Har gode samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi kan tilby:

 • En spennende og krevende jobb.
 • Gode muligheter for personlig utvikling som leder.
 • Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Lønn etter avtale. Gode pensjonsvilkår.


For nærmere opplysninger kontakt fagsjef helse og omsorg Bente Eidesmo tlf. 97958279 eller rådmann Trond Stenvik tlf. 97140392.

Send oss elektronisk søknad innen 28.1.2020