Det er AtB som på vegne av fylkeskommunen sørger for skoleskyss for skoleelever. AtB har formidlet følgende informasjon om endringene i bussrutene for skoleelever som følge av at fylkesvegen er stengt av raset:

...............................................

"Fylkesveg 7052 er stengt ved Øysvold sentrum grunnet ras. Rute 685, 695 og 7901 må derfor kjøre alternativ rute fra mandag 6.1.20 og frem til vegen er åpnet igjen. Varighet er usikker men estimert ca. 1 uke.

Rute 685 (Høylandet > Overhalla >Namsos):

Avgang 07:15 fra Øyesvold vegdele: Bussen starter ved Gansmo vegdele 07:18. Holdeplassene fra Øyesvold vegdele til Brudalen betjenes ikke.

Rute 695 (Namsos > Grong > Harran):

Bussen vil ikke betjene Fv7052 og kjører Fv17 direkte. Holdeplassene mellom Øyesvold vegdele til Solstad blir ikke betjent. Dette berører avgangene 09:30 og 15:30 fra Namsos, 11:55 fra Grong.

Rute 7901 (Solstad > Hunn skole > OBUS):

For å betjene hele ruten må bussen kjøre omkjøring via Fv17. Bussen vil derfor bli forsinket i ruten sin, gjelder både tur og retur. Ankomst til skolene vil likevel være før skolestart. Reisende bes møte opp til normal tid mandag 6.1. Fra tirsdag 7.1 blir ruten endret, bussen starter da ved Gansmo 07:45 og kjører mot Skage. Bussen tar med elever til begge skoler på samme tur. Det blir da tidligere avgang for ungdomsskoleelever og bussen vil kjøre motsatt retning."

Les om endringene på AtB sitt nettsted...

........................

Overhalla kommune v/fagsjef oppvekst Grete Mo vil følge avviklingen av skoleskyss mandag. Vi vil drøfte erfaringene fortløpende med AtB for de videre dagene som dette vil gjelde.