Gjelder hjemmehørende i Overhalla kommune.
I tillegg utdeles til medlemmer av tastators familie som er under utdanning.

Søknad må inneholde opplysninger om navn og adresse, kontonummer, alder, skole, slektskap og evt. begrunnelse for søknad.

Sendes: Jo Morten Aunet,
Louis Kvalstad tun 4, 7860
Skage eller på Mail til
jo.morten.aune@ntebb.no
innen 30.11. 2020

Styret