Den som søker må bruke ID-porten for å logge inn og sende søknaden. Det er åpnet for at verge eller pårørende med fullmakt kan fylle ut søknaden.

Les mer om hvilke tjenester du kan søke på og hvordan du søker her. 

Det er fortsatt mulig å fylle ut søknadsskjema på papir, for den som ikke ønsker å søke elektronisk.


Digitalisering i helse og omsorg

Overhalla kommune ønsker å være en pådriver for å legge til rette for digitale tjenester, både inn til tjenesten og ut fra tjenesten.

- Det har vært etterspørsel etter elektronisk løsning lenge. Det er ofte pårørende som hjelper eldre med å søke, og da er elektronisk løsning gjerne å foretrekke. Søknadene blir nå mer etterprøvbare, ettersom den som fyller ut må identifisere seg via ID-porten. Søknaden leveres elektronisk og går direkte inn i fagsystemet til saksbehandlerne. Det vil si at både prosessen for den som søker og for den som skal behandle søknadene blir effektivisert.


Digitale vedtak

Tildelingsenheten sender også vedtak om tjenester ut digitalt. Det vil si at vedtaksbrev kommer rett inn i digital postkasse eller Altinn.

Les mer om digital post, og hvordan du kan skaffe deg digital postkasse. Det er mulig å reservere seg mot digital post.