Last ned og les saklisten til Eldrerådet her.

Her finner du saklister og møteprotokoller fra møtene.

Saksliste

 

Utvalgssaksnr.


Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 25/20

Godkjenning av møteprotokoll 21.10.20

 

PS 26/20

Orientering om demenstilbudet i Overhalla kommune v/ Trine Brauten Steen

 

PS 27/20

Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

 

PS 28/20

Møteplan for 1. halvår 2021