Formålet med påbudet er dyrevelferd. Hensikten er å beskytte drektige simler, kalver og rein generelt mot forstyrrelser i en kritisk periode som følge av vanskelig beiteforhold og store snømengder. Beiteforholdene har medført at reinen trekker ned mot bebyggelse og utfartsområder.

Her er kart som viser aktuelle områder.
 

Forskriften gjelder for alle hunder med følgende unntak:

a) Kvotejakt på gaupe med hund.
b) Hund når den benyttes i reindrift.
c) Hund som benyttes i tjeneste for politi, militæret, tollvesenet eller redningstjenesten.
d) Ettersøkshund på søk etter skadet eller sykt vilt.
e) Jakthundprøver som gjennomføres i samråd med reindriften i det aktuelle området.