Eiendomsskatt 2019

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak og med hjemmel i eiendomsskattelovens § 15 legges eiendomsskattelisten ut til offenlig ettersyn. Listen viser de skattepliktige eiendommene. Det er vedtatt 4 promille for bolig- og fritidseiendommer og 7 promille for næringseiendommer. Skattelisten ligger tilgjengelig fra 28.02 og i 3 uker framover på følgende steder: Kommunens administrasjonsbygg og på kommunens hjemmeside.

Eier eller takstmottaker kan klage på taksten som gir grunnlag for skatt. Klagen sendes skriftlig til Overhalla kommune, Svalivegen 2, 7863 Overhalla eller epost: postmottak@overhalla.kommune.no innen 26. april 2019.


Eiendomsskattekontoret ligger under teknisk avdeling i Overhalla. 
Leder for kontoret er teknisk sjef


Aktuelle lenker:
Rammer og retningslinjer for taksering (DOC) (PDF)
KORTVERSJON Rammer og retningslinjer for taksering (DOC) (PDF)
Vedtak om ny alminnelig taksering med virkning fra 2019
Fritak for eiendomsskatt
Utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt
Landssammanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK)
Eiendomsskattevedtekter Overhalla
Slik beregnes arealet

Informasjon til husstandene
Ny alminnelig taksering av eiendommer (2017)