Eiendomsskatt 2020

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak og med hjemmel i eiendomsskattelovens § 15 legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn. Listene viser de skattepliktige eiendommene. Det er vedtatt 5 promille for bolig- og fritidseiendommer og 7 promille for næringseiendommer.

Skattelistene ligger tilgjengelig fra 27.02 og i 3 uker framover på følgende steder: Kommunens administrasjonsbygg og på kommunens hjemmeside.

Eier eller takstmottaker kan klage på taksten som gir grunnlag for skatt. Klagen sendes skriftlig til Overhalla kommune, Svalivegen 2, 7863 Overhalla eller epost: postmottak@overhalla.kommune.no innen 15. april 2020.

Informasjon om eiendomsskatt 2020 (DOC) (PDF)

Skatteliste offentlig ettersyn Boliger

Skatteliste offentlig ettersyn Fritak

Skatteliste offentlig ettersyn Tomter

Skatteliste offentlig ettersyn Næring

Skatteliste offentlig ettersyn Fritidsbolig

Skatteliste offentlig ettersyn Landbruk


Eiendomsskattekontoret ligger under teknisk avdeling i Overhalla. 
Leder for kontoret er teknisk sjef


Aktuelle lenker:
Rammer og retningslinjer for taksering (DOC) (PDF)
KORTVERSJON Rammer og retningslinjer for taksering (DOC) (PDF)
Vedtak om ny alminnelig taksering med virkning fra 2019
Fritak for eiendomsskatt
Utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt
Landssammanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) 
Eiendomsskattevedtekter Overhalla
Slik beregnes arealet