Disse gruppene kan vaksinere seg på drop in:

  • Uvaksinerte
  • Delvaksinerte
  • Oppfriskningsdose ( dose 3 til personer over 18 år som har tatt dose to for 20 uker siden eller mer)

Du finner dine vaksinasjonsdatoer på HelseNorge.no for å kontrollere ditt intervall før du møter opp.