Prioritering og tidspunkt for vaksinering

FHI anbefaler at rekkefølgen for vaksinering med oppfriskningsdose følger den samme prioriteringen som grunnvaksinasjon.

Se oversikt over kommunens plan for vaksinering dose 3 under:

UKE 45                Beboere i sykehjem, omsorgsboliger og deler av gruppen over 85 år
UKE 47:               Aldersgruppe over 75 år og utvalgt helsepersonell
Uke 49 :               Aldersgruppe 65 til 67 år                        
uke 50 :                Aldersgruppe 74 til 68 år og helsepersonell

 

Alle får egen innkalling til time for dose 3, via Overhalla legekontor.

Vaksineringen vil foregå på GIMLE.

Tid mellom dose 2 og dose 3 for de over 65 år

Alle over 65 år kan få dose 3 fem måneder etter dose 2.

 

Helsepersonell

Regjeringen har besluttet at helsepersonell som over tid har kontakt med pasienter med særlig høy risiko for å bli alvorlig syke, skal få tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine.

Dette vil i første omgang være personell ved sykehjem og i hjemmetjenesten, og andre med tilsvarende pasientkontakt som arbeider innenfor ulike deler av primær- og spesialisthelsetjenesten.