Vårt søknadsskjema er nå endret fra ett skjema der man tidligere har krysset av på tjenester man ønsker å søke på, til ett skjema der man beskriver hva man trenger bistand til.

Beskriv i skjemaet hva du trenger hjelp til, hvilke utfordringer du har, så vurderer vi i samråd med deg hvilken tjeneste som passer best. Avhengig av informasjon i søknad, vil saksbehandler ta kontakt med deg for videre saksgang. 

Det er den som trenger hjelp, eventuelt verge eller pårørende med fullmakt som sender søknaden. Du kan også få hjelp av helsepersonell eller andre til å fylle ut søknaden.

Her kan du finne de ulike tjenestene du kan søke om innenfor helse og omsorg.

Merk at følgende tjenestene har egne søknadsskjema og prosedyrer:


Hva må du gjøre før du søker?

  • Du må ha tilgang til ID-porten (BankID, BankID på mobil, Buypass, Commfides).
  • Om verge eller pårørende logger seg inn med ID-porten, må fullmakt legges ved eller ettersendes.
  • Last ned og fyll ut fullmakt her. Fullmakten kan legges ved søknaden som PDF (eller ettersendes).


Søknad

Søk helse- og omsorgstjenester via digitalt søknadsskjema her.

 

Alternativ søknad i papirversjon

Kontakt tildelingskontoret på telefon 472 79 939, så sender vi deg søknadsskjemaet.

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

 

Hva skjer videre?

  • For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk. Avtale om hjemmebesøk gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.
  • Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester. Når du søker helse- og omsorgstjenester er det tildelingskontoret i kommunen som behandler søknaden.
  • Svar på søknad kommer innen 4 uker. Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta.