Registreringen er gratis, og gjøres på mattilsynet.no. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares.

Det er obligatorisk å registrere vannforsyningssystemet. Dette kom som nytt krav i den nye drikkevannsforskriften fra januar 2017. Her ble det satt tydeligere krav til trygt drikkevann også fra små vannforsyningssystem.

Husstander som har privat brønn, men ikke deler drikkevannet med andre, skal ikke registrere sin vannforsyning hos Mattilsynet.


Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet

- Det handler om trygt drikkevann for den enkelte, og at myndighetene får vite hvor de enkelte vannkildene er, slik at disse ikke forurenses ved uvitenhet. Kommunene vil få tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. En slik oversikt kan være uunnværlig når kommunen legger planer for bruk av arealer rundt brønnen og brønnområdet. Oversikten gjør det mulig å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt, sier seniorrådgiver Line Ruden i Mattilsynet.

Har du spørsmål om registreringen? Ta kontakt med Mattilsynets på tlf. 22 40 00 00, og spør om å få snakke med din lokale avdeling.


For mer informasjon kontakt:

Kontaktperson region Midt, spesialinspektør Erik Wahl, 99450702/22778125 eller Erik.Wahl@mattilsynet.no.
Pressevakten i Mattilsynet, mobil 469 12 910, eller pressevakt@mattilsynet.no.


Nyttige lenker:

Her kan du se hva som defineres som et vannforsyningssystem.
Lovhjemmel for registrering
Vår første publisering om dette temaet (08.06.18)