Ledig fast stilling, tiltredelse snarest. Frivilligsentralen ligger i sentrum på Ranemsletta. Sentralen satser på HELSE, OMSORG og AKTIVITET og driver dagaktivitet, småjobbsentral, trimturer og ulike kurs og hobbyaktiviteter. Frivilligsentralen samarbeider tett med frivillige lag og organisasjoner, samt kommunen. 

Kvalifikasjoner: 

Vi søker en person som kan ta ansvar for daglig drift av sentralen, samt ansvar for rapportering og økonomi iht. vedtatt budsjett. 
 

Til stillingen vil personlig egnethet bli spesielt vektlagt og vi ser etter en person med følgende egenskaper: 

  • Engasjement og iver i forhold til å arbeide med andre mennesker 
  • Evne til å møte mennesker med ulike behov 
  • Selvstendig, kreativ, initiativrik og god evne til å motivere andre  
  • Fleksibel, pliktoppfyllende og stabil 
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Må beherske norsk muntlig og skriftlig. 
  • Godt humør og positiv tilnærming til utfordringer 
  • Erfaring innen psykisk helsearbeid kan være ønskelig, men ingen forutsetning.

 

Vi kan tilby: 

  • Utfordrende og givende arbeidsplass 
  • Selvstendige og varierte arbeidsoppgaver 
  • Gode samarbeidspartnere 

 

Arbeidstid: 37,5 timer/uke 

Det foreligger arbeidsbeskrivelse for stillingen og nærmeste leder er styret v/ styreleder. 

For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.  

Nærmere opplysningen om stillingen ved henvendelse til styreleder.

Søknad sendes Overhalla frivilligsentral v/Heidi Kildal, tlf. 91528467, e-post: heidi.johanne.kildal@gmail.com  

Søknadsfrist 28.02.2021