Enøk betyr å utnytte energien mer effektivt ved å:

  • sløse mindre
  • få mer ut av hver kilowattime
  • bruke billigere/fornybare energikilder

Enøk er ikke bare sparing, men også å ta i bruk ny teknologi som gjør det mulig å utnytte energien bedre.

Energitiltak i bolig

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson. Se hvilke muligheter som gjelder for din bolig på ENOVA.