Priser og gebyrer 2021

Helse

Betalingssatser hjemmehjelp

Hjemmehjelp – Pris kr. pr. time  2021
Inntekt over 5 G 312
Inntekt fra 4 – 5 G 273
Inntekt fra 3 – 4 G 206
Inntekt fra 2 – 3 G 124
Inntekt inntil 2 G 79
For inntekt inntil 2G følges statens maksimumssats pris pr mnd. Denne fastsettes i januar hvert år. Fastsettes i januar 21

Betalingssatser legekontoret

Egenandel forbruksvarer ved prøver og undersøkelser ved legekontoret, innkreves med bakgrunn i faktiske kostnader.

Egenandel legekontor 2021
Lite sårskift 53
Stort sårskift 163
Innleggelse urinkateter - kommune stiller med kateter pasient har med kateter 163
Innleggelse urinkateter - pasient har med kateter 53
Engangskateterisering 108
Infusjoner 108
EKG 53
Blærescanning 53
Blodprøve CRP 53

Betalingssatser mat

Mat – Pris kr. pr. enhet 2021
Frokost /kveldsmat 42
Lunch 52
Middag med dessert  73
Kaffe/te med brød 32
Middag m/dessert abonnement 2152
Full pensjon pr. mnd. 3703

Egenandeler og betalingssatser for øvrige tjenester

Mat – Pris kr. pr. enhet 2021
Frokost /kveldsmat 42
Lunch 52
Middag med dessert  73
Kaffe/te med brød 32
Middag m/dessert abonnement 2152
Full pensjon pr. mnd. 3703
Øvrige betalingssatser/egenandeler 2021
Leie trygghetsalarm – Pris pr. mnd. 189
Dagtilbud hjemmeboende demente pris pr dag 189
Rehabilitering /korttidsopphold 189
Dag- og nattopphold 175
Utenlandsvaksine  179
Influensavaksine 147
Fysioterapi jfr takstplakaten 115
Barseltrim 428
Frisklivresept og trimgrupper med fysioterapeut 428
Mestringskurs diabetes, kols, kreft 428
Mestringskurs - bramat, kid, kib m.m 530
Vask av tøy – Pris kr. pr. mnd 459
Skyss NAMAS – Pris. kr. pr. døgn (tur/retur)  52
Skyss bruker - aktivitet 53
Skyss bruker - behandlinger 105
Skyss bruker abonnement pris pr mnd. 750
Egenandel forbruksvarer ved prøver og undersøkelser ved legekontoret, innkreves med bakgrunn i faktiske kostnader.  

Miljø og Landbruk

Betalingssatser miljø og landbruk

Sak Sats 2021 eks mva
Konsesjonssaker  ikke-landbrukseiendommer 2132
Konsesjonssaker landbrukseiendommer 4871
Delingssaker 2132

Oppvekst

Skolefritidsordning

Type tilbud 2021
Korttidsplass 1-10 timer 1683
Ordinær plass 11-19 timer 2264
Langtidsplass 20 timer eller mer 2876
Ordinær plass med 25 % søskenmoderasjon 1698
Korttidsplass med 25% søskenmoderasjon 1265
Langtidsplass med 25 % søskenmoderasjon 2157
Tilfeldige enkelttimer (per time) 179

Barnehage

Foreldrebetaling

Overhalla kommune følger regjeringens makspris for barnehager. Endringen gjelder fra 1. januar 2020.

Type tilbud 2021
50% plass                                               2045
60% plass 2468
80% plass 3004
100% plass 3230
Kjøpedager (per dag) 370
"For sein henting av barn" - per påbegynte halvtime 200

 

Søskenmoderasjon

Barnehage: søskenmoderasjon gis etter følgende satser:
- 2. barn: 30 %
- Øvrige barn: 50 %
Betaling: Det betales for elleve måneder i året. I juli og august kreves det inn halv månedssats, mens det kreves inn hel månedssats i de resterende månedene.

 

Tekniske tjenester

Parkeringsavgift Overhalla kommune

Parkeringsavgifter kommunale parkeringsplasser Satser 2021
Parkeringsavgift 0

Husleie kommunale boliger

Kommunale utleieboliger Adresse Husleie 2021
Ranem    
Vestly Svenningsbrona 3 11342
Tuva I Svenningsbrona 7 7599
Tuva II Svenningsbrona 5 5100
Brikseli Skogvegen 1 5590
Sætertun Snekkarvegen 8 6426
Snekkarvegen 21 Snekkarvegen 21 6426
Hildremstunet 5 A Hildremstunet 5 A 6564
Hildremstunet 7 B Hildremstunet 7 B 6084
Hildremstunet 9 A Hildremstunet 9 A 6564
Svalivegen 51 Svalivegen 51 6951
Vangen Leilighet Overhallasveien 1760 5855
Skage Adresse Husleie 2021
Nordtun I Melavegen 16 7599
Nordtun II Melavegen 14 4830
Langlia 8 Langlia 8 11888
Hunnavegen 20 Huset Hunnavegen 20 12 000
Ranem omsorgsboliger  Adresse Husleie 2021
Hildremsvegen 5A Hildremsvegen 5A 5738
Hildremsvegen 5B Hildremsvegen 5B 5738
Hildremsvegen 6 A Hildremsvegen 6 A 4978
Hildremsvegen 6 B Hildremsvegen 6 B 4978
Hildremsvegen 8 A Hildremsvegen 8 A 4978
Hildremsvegen 8 B Hildremsvegen 8 B 4978
Hildremsvegen 10 A Hildremsvegen 10 A 6951
Hildremsvegen 10 B Hildremsvegen 10 B 6951
Ranemstunet Hildremsvegen 16 6242
Ranemstunet Hildremsvegen 16 6242
Ranemstunet Hildremsvegen 16 6242
Ranemstunet Hildremsvegen 16 6242
Ranemstunet Hildremsvegen 16 6242
Ranemstunet Hildremsvegen 16 6242
Ranemstunet Hildremsvegen 16 6242
Ranemstunet Hildremsvegen 16 6242
Ranemstunet Hildremsvegen 16 6242
Ranemstunet Hildremsvegen 16 6242
Arnebo Ferjemannsvegen 8 A 7650
Arnebo Ferjemannsvegen 8 B 7650
Arnebo Ferjemannsvegen 8 C 7650
Arnebo Ferjemannsvegen 8 D 6120
Arnebo Ferjemannsvegen 8 E 6120
Laksvoll Ferjemannsvegen 10 A 7905
Laksvoll Ferjemannsvegen 10 B 7905
Laksvoll Ferjemannsvegen 10 C 7905
Laksvoll Ferjemannsvegen 10 D 7905
Laksvoll Ferjemannsvegen 10 E 7905
Laksvoll Ferjemannsvegen 10 F 7905
Laksvoll Ferjemannsvegen 10 G 7905
Laksvoll Ferjemannsvegen 10 H 7905
Laksvoll Ferjemannsvegen 10 I 7905
Laksvoll Ferjemannsvegen 10 J 7905
Laksvoll Ferjemannsvegen 10 K 7905
Laksvoll Ferjemannsvegen 10 L 7905
Skage omsorgsboliger Adresse Husleie 2021
Kjerkvegen 7 A Kjerkvegen 7 A 4922
Kjerkvegen 7 B Kjerkvegen 7 B 4922
Kjerkvegen 9 A Kjerkvegen 9 A 4922
Kjerkvegen 9 B Kjerkvegen 9 B 4922
Passivhuset på Skage Adresse Husleie 2021
6 leiligheter Grovin 1A – 1D 7237
Eneboliger Adresse Husleie 2021
Grovin 13 Grovin 13 7446
Grovin 15 Grovin 15 7446
Grovin 17 Grovin 17 7446
Tomanns/Enmannsboliger langs Kjerkvegen Adresse Husleie 2021
Grovin 16 A Grovin 16 A 7778
Grovin 19 A Grovin 19 A 7778
Grovin 19 B Grovin 19 B 7778
Grovin 21 A Grovin 21 A 7778
Grovin 21 B Grovin 21 B 7778
Omsorgsbligene Ferjemannseveien BT-1 Adresse Husleie 2021
Ferjemannsveien - omsorgsbolig 1 8 900
Ferjemannsveien - omsorgsbolig 2 8 900
Ferjemannsveien - omsorgsbolig 3 8 900
Ferjemannsveien - omsorgsbolig 4 8 900
Ferjemannsveien - omsorgsbolig 5 8 900
Ferjemannsveien - omsorgsbolig 6 8 900
Ferjemannsveien - omsorgsbolig 7 8 900
Ferjemannsveien - omsorgsbolig 8 8 900
Ferjemannsveien - omsorgsbolig 9 8 900
Ferjemannsveien - omsorgsbolig 10 8 900
Ferjemannsveien - omsorgsbolig 11 8 900
Ferjemannsveien - omsorgsbolig 12 8 900
Ferjemannsveien - omsorgsbolig 13 8 900
Ferjemannsveien - omsorgsbolig 14 8 900
Ferjemannsveien - omsorgsbolig 15 8 900
Ferjemannsveien - omsorgsbolig 16 8 900
Ferjemannsveien - omsorgsbolig 17 8 900

Utleielokaler Overhalla kommune

Utleielokaler Overhalla kommune Satser 2021
  Pris grunnlag Frivillige/ lag og foreninger Private aktører Kommersielle aktører
Hunn skole        
Klasserom Per gang 326 643 1301
Skolekjøkken Per gang 326 643 1301
Musikkrom Per gang 326 643 1301
Gymsal Per gang 275 541 1081
Fellesareal hall m/scene Per gang 326 663 1301
Kompi 2 av lokalen listen ovenfor Per gang 434 867 1734
Skytebane Pr mnd 1326 1301 1301
OBUS        
Musikkrom Per gang 326 643 1301
Klasserom Per gang 326 643 1301
Møterom Per gang 326 643 1301
Skolekjøkken Per gang 326 643 1301
Kantine Per gang 326 643 1301
Kombi 2 av lokalene listet ovenfor Per gang 434 867 1734
Horisonten Per arrangement * 663 1326 2550
Horisonten 1 gang ukentlig ** Halvårlig 4284 Leies ikke ut Leies ikke ut
Alle andre skolelokaler 1 gang ukentlig ** Halvårlig 2652 Leies ikke ut Leies ikke ut
Gimle        
Hele idrettshallen Per time 326 643 1301
2/3 av hallen Per time 214 428 847
1/3 av hallen Per time 107 214 423
Garderober Per time 107 214 428
Kjøkken Per time 107 214 428
Samfunnssal Per time 163 326 653
Kjøkken/ restaurant Per time 214 428 857
Samfunnssal/ kjøkken/resurant Per arrangement * 2652 5406 8109
Skytebane Per mnd 1811 1811 1811
Samfunnshus og idrettshall Per arrangement (fre-søn) 5437 10771 16101
Samfunnshus og idrettshall Per dag fre/lør/søn 2152 4310 6482
Administrasjonsbygget        
Kommunestyresal   326 643 1301
Svømmehall        
Ordinær basseng Per time 245 245 245
Varmebassenget Per time 612 612 612

Vann, Avløp og Renovasjon (VAR)

Engangsgebyr for tilknytning 2021 inkl mva
Vann 5000
Avløp 5000
Engangsgebyr betales ved tilknytning til vann- og/eller avløpsnett i henhold til forskriftens § 5  
Årsgebyr vann og avløp
Består av to deler: Fastbeløp (abonnementsgebyr) og variabel del (forbruksgebyr). Forbruksgebyret er basert på målt eller stipulert forbruk, begge etter samme enhetspris.
 
Vann 2021 inkl mva
Bolig og næring  1 476
Fritid, 50 % av bolig/næring 738
Forbruksgebyr  
Enhetspris kroner pr m3 6
Avløpgebyr 2021 inkl mva
Bolig og næring 2 781
Fritid, 50 % av bolig/næring 1 390
Avløp - Enhetspriser i nok inkl mva pr. m3 15
Betaling etter målt forbruk Enhetspris x målt forbruk
Betaling etter stipulert forbruk: Enhetspris  x stipulert forbruk
Stipulert forbruk defineres som: Bruksareal BRA x spesifikt forbruk hvor bruksareal BRA beregnes etter NS 3940 og spesifikt forbruk er fastsatt til 1,25 [m3/m2]  
Slamgebyr 2021 inkl mva
Septiktanker  
Septiktanker 0-5 m3 2603
Septiktanker 6-10 m3 3023
Tilleg pr. m3 over 10 m3 728
Slamavskiller 0-5 m3 (hytte og fritidsbolig)  1425
Ekstra tømming 2021 inkl mva
Tankvolum 0 - 5 m3 2603
Tankvolum 6 - 10 m3 3023
Tillegg pr m3 over 10 m3 728
Nødtømming* 2021 inkl mva
Nødtømming 0-5 m3 6358
Tillegg pr. m3 over 5 m3 728
Det oppgis årlige priser selv om tømming kan skje sjeldnere
Feietjenester/Feieavgift (6005) 2021 inkl mva
Avgift for 1 pipe 640
Avgift for flere piper 1030
Avgift for fritidsbolig 390
Kjøp av tjenester utover ordinær feiing/tilsyn 960
Renovasjon - priser abonnement MNA 2021 inkl mva
Restavfall 140 l 4756
Restavfall 240 l 5271
Restavfall 360 l 6041
Renovasjon bunntømte containere  5146
Minstegebyr ved innvilget fritak 1158
Fradrag hjemmekompostering 399
Renovasjon hytte- og fritidsbolig  1294
Skifte beholder (for andre beholder eller sett i løpende år) – per beholder 399
Tillegg for henting av avfall ved avstand over 10 m fra godkjent veg 2021 inkl mva
Plassering av beholdere mellom 10 -30 meter 804
Plassering av beholdere mellom 30 -50 meter 1479

Eiendom (plan, bygg, kart og oppmåling)

Eiendomsopplysninger ved salg av eiendom 2021 inkl mva
Formidling av eiendomsopplysninger til eiendomsmeglere ved salg av eiendom 3274
   
Gebyrer for arbeid etter Plan- og bygningsloven §33-1 Timessatser 2021
Kontorarbeid 734
feltarbeid, per enkeltperson 944
Tjenestene betales etter medgått tid  
Behandlingsgebyr plansaker (pbl §12-11) Satser 2021
for enkel plan 13280
for sammensatt plan 21736
Alle planer skal utformes i digital form. Regelen forutsetter at planen leveres på SOSi-format, gjeldende versjon.
Søknad om endring av reguleringsplan (pbl §12-14) Satser 2021
endring av plan (ny høringsrunde) 13280
mindre endring av plan 6033
   
Søknad om dispensasjon fra plan (pbl §§19-1 og 19-3) Satser 2021
Dispensasjon som krever høring.  6033
Dispensasjon som ikke krever høring. 2897
Dette gebyret kommer i tillegg til evt. øvrige saksgebyr for søknadspliktige tiltak  
Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver (pbl § 20-2) Satser 2021
Behandling av søknad (etter § 20-2)  2907
Tiltak som krever søknad og tillatelse (pbl.§ 20-1) Satser 2021
Oppføring av boligbygning og andre bygninger  
Tiltaksklasse 1:  10853
Tiltaksklasse 2:  12077
Tiltaksklasse 3:  15693
Oppføring av boliggarasje og uthus Satser 2021
Bygning med bruksareal inntil 100 m,  
Tiltaksklasse 1:  3621
Tilbygg, påbygg, underbygging, plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg (PBL § 20-1, BOKSTAV A) Satser 2021
Tiltaksklasse 1:  4825
Tiltaksklasse 2:  6028
Tiltaksklasse 3:  7844
Fasadeendring M.V. (PBL § 20-1 BOKSTAV C) Satser 2021
Endringen 2417
Bruksendring M.V. (PBL § 20-1 BOKSTAV D) Satser 2021
Bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner m v 2417
Oppføring av innhenting mot veg, skilt eller reklameinnretning (PBL § 20-1 BOKSTAV H) OG I) Satser 2021
Hvor tiltaket er et selvstendig tiltak og i tiltaksklasse 1 2417
Hvor nedenstående tiltak inngår i søknad etter pbl § 20-1 bokstav a, skal det ikke kreves gebyr. Utgifter til tilsyn i byggesaker utgjør 10 % av gebyrene i punkt 3 - 6.  
GEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN
Oppretting av matrikkelenhet – grunneiendom og festegrunn  Satser 2021
Timepris for arbeider etter matrikkellova 944
Grunneiendom og festegrunn Satser 2021
Areal fra 0 til 2 dekar 13280
Areal over 2 dekar, tillegg pr da 1204
Oppmålingsforretning over større sammenhengende areal Satser 2021
For oppmålingsforretninger som gjelder større sammenhengende arealer til landbruksformål, allmenne fritidsformål og andre allmennyttige formål betales gebyr etter medgått tid, minstegebyr 6630
Oppretting av matrikkelenhet - punktfeste Satser 2021
Oppretting av punktfeste betales 50 % av minstegebyret i pkt. 12.1 6630
Uten markarbeid betales 50 % av minstegebyret i pkt. 12.2 3315
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Satser 2021
Oppretting av matrikkelenhet uten avholdt oppmålingsforretning. I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning når denne avholdes 3315
Grensejustering Satser 2021
Areal fra 0 m2 til 250 m2 6630
Areal fra 251 m2 til 500 m2 8293
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal, maksimalt 500 m2. En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justering.For grensejustering til veg- og jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.  
Arealoverføring Satser 2021
Areal fra 0 m2 til 250 m2 6630
Areal fra 251 m2 til 500 m2 826
Arealoverføring på nytt påbegynt 500 m2 medfører økning av gebyret per 500 m2 1204
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.Arealoverføring utløser dokumentavgift. Gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.  
Klarlegging av grense tidligere koordinatbestemt  Satser 2021
For inntil to punkter  1805
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 612
Klarlegging av grense IKKE tidligere koordinatbestemt  Satser 2021
For inntil to punkter  3616
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1204
Det skilles mellom klarlegging av grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning og klarlegging av grense der grensen IKKE er tidligere koordinatbestemt ved oppmålingsforretning  

Kultur

Betalingssatser kulturskole

Påmeldingen er bindende for et halvt skoleår.

Påbegynt semester forplikter betaling av halvårsavgift. Ingen prøvetid.

Avlyst undervisningstime mer enn to ganger i semesteret, som skyldes lærerfravær, gir grunnlag for refusjon av elevavgift.

Elevavgiften betales to ganger årlig.

Kommunestyret vedtar satsene for elevavgift, og vi tar forbehold om endringer i løpet av skoleåret.

Det er mulig å søke friplass/redusert betaling i henhold til vedtatte retningslinjer. Nav er saksbehandler i dette tilfellet. Søknad må sendes Nav Overhalla før skoleårets start.

Søskenmoderasjon:

  • søsken nr.2: 25% reduksjon
  • søsken nr.3 eller flere: 50% reduksjon
  • ikke søskenmoderasjon på spillopp og kor

Flerfagsmoderasjon:

  • 25 % reduksjon på fag nr 2 (NB! Gjelder ikke kor og Spillopp)

Instrument og materiell:

Kulturskolen har et begrenset utvalg av instrumenter til utleie. Ta kontakt med Magne Heglum (936 62 075) for eventuell leie.

Instrumentleie: kr 200 per år

Noter/rekvisita: kr 40 per år

Materiell kunstfag: kr 800 per år

Disiplin

2021

Aldersgruppe

Kor

1046

1. - 4. trinn

Spillopp 1. og 2. trinn

2101

1. og 2. trinn

Spillopp 3. trinn

2101

3. trinn

Dans

3494

fra 1. trinn

Visuell kunst

3494

fra 4. trinn

Lyd- og konsertproduksjon

3494

fra 6. trinn

Individuell undervisning (instrumenter og sang)

3494

fra 4. trinn

Korpspris

1923

fra 4. trinn