I forbindelse med ledningsarbeider ved Hunn skole, så er det gravd over en vannledning. Dette har medført at enkelte husstander i Hunn sentrum vil være uten vann i 1-2 timer, mens reparasjon pågår.

Det er planlagt utskifting av vannkum i Hunnavegen i morgen fredag 26.11. fra ca. kl. 08:00. Arbeidene forventes å ta ca. 4 - 6 timer. Dette medfører at enkelte abonnenter også vil bli uten vann en periode.

Vi beklager ulempene dette medfører. Når vannet kommer tilbake vil det kunne være noe luft/farge. Tapp kaldt vann fram til dette forsvinner.