Oppdatert 14. oktober: 

Teknisk avdeling får i dag en del spørsmål om vannkvaliteten, ettersom mange konstaterer at vannet nå ser litt brunt/grumsete ut. Etter en hendelse hvor det er blitt tomt for vann i ledningsnettet vil det alltid, når vannet kommer tilbake, være slik at det løsner noe partikler fra ledningsnettet. Slik er det nå, og det vil kunne gå litt tid (et par dager) før vannet igjen er like klart som det pleier å være.
 
Partiklene i vannet er fra innvendig i ledningsnettet, og altså ikke noe som er kommet utenfra. Det skal ikke være noen helsefare med vannet, selv om det er noe mer farget/grumset enn vanlig. Det tas vannprøver etter slike hendelser og vannkvaliteten følges opp kontinuerlig.
 
---------------------

Oppdatert kl. 17.15: Bruddet på vannforsyningen er midlertidig utbedret. Alle husstander (med to unntak) skal nå ha fått vannet tilbake. Bruddet på vannledningen blir endelig utbedret i morgen mandag.

Like etter et slikt brudd vil det naturlig kunne være noe mer luft og partikler fra ledningsnettet i vannet og det kan da se mer brunaktig ut. Vi anbefaler å tappe en stund slik at vannet blir klarere. 

--------------------

Oppdatert kl. 15.48: Brudd på vannledningen funnet og feilretting pågår. Vi håper at alle skal ha fått tilbake vannforsyningen innen ca. en times tid.

---------------------

Opprinnelig informasjon:

På grunn av en lekkasje på ledningsnettet er det mange husstander som nå er uten vannforsyning i området mellom Ryggahøgda og Skogmo. Feilsøking pågår. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon så snart vi vet mer om når vannet kan være tilbake igjen.