Overhalla kommune skal søke om tilskudd til utbygging av bredbåndsdekning i kommunen. Det ønskes ei utbygging av hele kommunen, men kommunen må følge kriteriene for statlig medvirkning til en eventuell utbygging.

Forutsetningene for at kommunen skal kunne søke om tilskudd er at vi definerer hvilke geografiske områder ordningen gjelder for, og at vi oppfordrer innbyggerne til å komme med innspill til søknaden.
 

Vi har registrert at disse områdene har behov for bredbåndsdekning:

  1. Øysvoll, Mælen og Ryggahøgda, ca 120 husstander (lav hastighet)
  2. Øysletta (fra kommunegrense mot Grong til Sørsivegen 3191). ca 105 husstander


Innspill fra innbyggere kan bidra til at vi får skrevet  en enda bedre søknad om tilskudd til bredbånd. Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det så snart som mulig, og senest 20. mai.

Innspillene sendes på e-post til postmottak@overhalla.kommune.no og merkes «høringsuttalelse fiberutbygging».

Kontaktperson for spørsmål: Ove Lidbom, tlf: 481 76 989, e-post.
 

Nyttige leker:

  • Du kan lese om bredbåndsstøtteordninga her
  • Her kan du måle hastigheten på bredbåndsforbindelsen din 
     

Kunngjøring skjer kun på kommunens hjemmeside.