Kontakt oss
Besøk oss på Facebook 

Våre flyktninger bosettes rundt omkring i kommunen i egne leiligheter og hus.

Personer mellom 18 og 55 år får tilbud om et toårig løp i introduksjonsprogrammet. Formålet er å styrke den nyankomne innvandrers mulighet for deltagelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. Opplæringen foregår i hovedsak i Namsos. Etter hvert som deltageren når et tilfredsstillende norsknivå vil introduksjonsprogrammet bestå av en kombinasjon av skole og arbeidspraksis.

Personer som bosettes har fått lovlig opphold i Norge og skal ha de samme rettighetene som enhver annen borger i landet. Det er ønskelig at de blir boende i kommunen og etter hvert kan bidra med sine ressurser og mangfold. 
 

IMG_0036.JPG
Bildet er tatt i forbindelse med Internasjonal café i 2016.