Avdelingen er tillagt ansvar for Husbankens låneordning i forbindelse med tilskudd og startlån, spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg, og er sekretariat for kommunal byggekomité og trafikksikkerhetsutvalget. I venstre meny finner du de ulike områdene innenfor teknisk avdeling.


Kontakt oss

På dagtid
Vakttelefoner utenom kontortid (08.00-15.30)

Se organisasjonskart