Området ligger sentralt til – med gode forbindelser til både skole og barnehage, samt gode forbindelser til Namsos og kommunesenteret i Overhalla.
Sjekk ut prosjektsiden her.