Kontakt oss


Søknadsskjema

Søk om tjenester

Våre brukere er i ulike aldre og faser i livet, og får individuelle tjenester tilpasset sitt funksjonsnivå og sine behov. Tjenesten omfatter også avlastningsbolig til barn under 18 år. Tjenesten dekker behov uansett hvor i kommunen man bor.