Som de fleste har registrert er det innført besøksrestriksjoner på Overhalla sykehjem og omsorgsboliger ved Laksvoll. Dette er utført for å skjerme våre mest sårbare innbyggere for smitterisiko. 
 
Samtidig nærmer vi oss påske - en høytid der man mange ønsker å besøke sine som bor på sykeheimen eller i Laksvoll. Vi ønsker å redusere alle potensielle smittekilder i denne fasen. Vi anbefaler at pasienter/ beboere ikke mottar blomster og ting fra pårørende eller andre i tiden fremover, da dette er en potensiell kontaktflate som kan overføre smitte. Vi har forståelse for at situasjonen er vanskelig for både pasienter og pårørende, men vi vurderer at de tiltakene som er satt i verk er nødvendige for å unngå unødvendig risiko og smitte.
 

Videokontakt

Overhalla kommune har tatt i bruk whereby som åpner for muligheten til videobesøk med de som bor på sykeheimen eller Laksvoll.
Vi i Overhalla kommune oppfordrer derfor alle dere som ønsker kontakt med sine om å ta i bruk whereby eller bruke telefonen både nå og i påskehøytiden. 
Videobesøk gjennom whereby.
 
  1. Last ned appen whereby i appstore eller playbutikken.
  2. Ring avdelingen du har din nærmeste på og avtal videobesøk.
  3. Åpne appen whereby når besøket er avtalt.
  4. Iphone eller Ipad behøver ikke registrere bruker.
  5. Har du android må du velge Sign Up for free og registrere deg med e-post, samt lage deg et room.
  6. Bruker du pc og nettleser får du oppgitt link for å gå til møterommet.
Dersom dere trenger bistand, kontakt Beate Galguften Aunet, prosjektleder digitalisering helse og omsorg, tlf. 950 29 323.