Hvem er du?


Hvorfor BTI? 

Overhalla kommune ønsker en bedre og mer helhetlig oppvekstarena for barn og unge. For å nå dette målet, er det satt spesielt fokus på fire hovedområder:  

  • Alle voksne ser og handler 
  • Tidlig innsats til barn og unge 
  • Vi samarbeider på tvers 
  • Alle opplever mestring 

BTI Overhalla har som mål å favne alle disse fokusområdene. Vi vet at tidlig innsats overfor barn, unge og familier som har ekstra behov for hjelp og støtte, er helt avgjørende for deres videre utvikling og livskvalitet.