Overhalla skal fortsatt gi alle elever fra 5. – 10. trinn et opplæringstilbud hjemme og legge til rette for opplæring så langt det lar seg gjøre.

Her finner du søknadsskjemaet

Overhalla kommune vil besvare din søknad snarest. Tilbud om plass for de som innvilges dette vil starte fra og med mandag 16. mars.


Hvem kan få tilbud?

Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig. Beredskapslinjen i kommunen har fullmakt til å avgrense eller utvide tilbudet. 

Det er to muligheter for å få tilbud når behovet skyldes foreldre/foresattes arbeid:

  1. Personell i kritisk samfunnsfunksjon. Se oversikt over hvilke funksjoner dette gjelder.
  2. Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sykehus). 

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:

  • Barnet skal være under 12 år.
  • Det er tilstrekkelig at én foresatt arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud.  
  • Det ikke finnes andre muligheter for barnepass/oppfølging av skolearbeid.
  • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.


Tilbud til barn og unge som trenger det mest:

Skolen skal tilby barn med særlige behov opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til. Om dere mener deres barn har et særlig behov er det fint å ta kontakt med skolen om det. Videre kan dere søke om plass i skolen på vedlagt skjema. Dette gjelder elever fra 5. -10. trinn.