Dette fordi det er viktig å opprettholde disse kritiske samfunnsfunksjonene. Du kan her søke om å få et slikt tilbud hos oss.

I tråd med Helsedirektoratets vedtak om å stenge skoler og barnehager for å redusere smittespredning, skal skolene og barnehagene likevel gi et tilbud til personell i samfunnskritiske funksjoner. For å organisere og avklare et slikt tilbud må alle som mener seg berettiget til et tilbud sende inn søknad om dette til kommunen. 

Som utgangspunkt vil kommunen tilrettelegge for nødvendig tilbud til barn under 12 år, men vil ta hensyn til eventuelle særskilte forhold. 

For personell med samfunnskritisk funksjon som har samboer/ektefelle som ikke har samfunnskritisk funksjon, forventer kommunen at samboer/ektefelle passer berørte barn.

> HER ER SØKNADSSKJEMAET

Overhalla kommune vil besvare din søknad snarest. Tilbud om plass for de som innvilges dette vil starte fra og med mandag 16. mars.

Dette er kritiske samfunnsfunksjoner:

Helsedirektoratet definerer at følgende 15 funksjoner er kritiske for samfunnet. Overhalla kommune vil legge disse til grunn for tildeling av tilbud etter best mulig fortolkning ut fra lokale forhold.

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene