Barnevernets ansvarsområde er å sikre at barn og unge, som lever under forhold som kan skade barnets helse eller utvikling, får hjelp og omsorg så raskt som mulig. Alle tiltak skal være til barnets beste.

Se kontaktinformasjon
Les mer om tjenesten på vår hjemmeside


Aktuelt

Barnevernvakta - tlf. 489 55 599. Tilgjengelig utenom barnevernets kontortid. Benyttes ved akutte henvendelser som ikke kan vente.
Er du bekymret for et barn?