Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars - søknadsskjema ligger her.

For barn som har plass i barnehage i Overhalla, må det kun søkes på nytt ved ønske om endret plasstype, eller ved ønske om overflytting til annen barnehage. 

 

Aktuelle lenker:

Betalingssatser
Forsikring av barn i barnehager og skoler i Overhalla
Søknadsskjema barnehageplass
Søknad om redusert betaling og gratis kjernetid
Vedtekter
Regler for opptak i kommunale barnehager
Logoped - henvisning
Generell info om barnehageplass