Boligfelt:

  • Skogmo
  • Svalia og Krabbstumarka
  • Skageåsen
  • Grovin
  • Øysletta og Øyesvold


Vi kan tilby:

  • Utsikt
  • Nær lysløype og turterreng
  • Nær skole og barnehage
  • Gang- og sykkelveg
  • Sentrumsnært

Ta kontakt med oss for tomtekart

 

Passivshus:

Du kan lese mer om passivhus blant annet på Husbankens nettsider.

Dersom du tar sikte på å bygge enebolig med passivhus standard, kan du også oppnå støtte fra ENOVA.


Samlet sett vil det å bygge med passivhus standard være lønnsomt over tid for deg som huseier. Merkostnadene i byggeprosessen tjenes inn gjennom lavere strømutgifter.

Passivhus skiller seg fra ”vanlige” boliger ved at det stilles vesentlig strengere krav til byggets varmetap, tetting etc. Å bygge et passivhus skal medføre at varmebehovet blir vesentlig lavere. Dette oppnås ved å stille strenge krav til isoleringsgrad (U- verdier) på vegger, gulv, tak, vinduer og dører, og krav til at bygget oppføres med minimale luftlekkasjer og varmelekkasjer (kuldebroer).

Begrepet passivhus gjenspeiler at det i hovedsak benyttes passive løsninger med lang levetid. Fordelene med passivhus er i hovedtrekk et lavt energiforbruk og bedre komfort. Valg av passivhus må ses på som en langsiktig investering.

Boliger med passivhus standard vil kunne oppnå beste karakter (A) i energimerkingsordningen som ble innført fra 01.07.2010. Fra 1. juli 2010 skal alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut ha en energiattest. Energimerket består av en energikarakter (A - G) og en oppvarmingskarakter (rød - grønn, 5 trinn).
 

Finansiering:

Kommunen kan tilby husbankens Startlån som en del av finansieringen. Startlån innvilges i hht husbankens forskrift og retningslinjer.


Kontakt oss gjerne:

Hvis du vil vite mer om kommunens tomtetilbud, kan du kontakte:

Teknisk sjef
Avdelingsingeniør